Zmiany w światowym układzie sił są coraz bardziej dynamiczne. Aby zrozumieć ich mechanizmy i kierunki, zebraliśmy i zestawiliśmy kilkanaście najbardziej istotnych wskaźników. Tak powstał Index Mocy Państw, który w praktyczny sposób pokazuje, jak duży wpływ mają globalne procesy na życie narodów i obywateli.

Raport Index Mocy to nie tylko dane liczbowe, to przede wszystkim użyteczne i praktyczne narzędzie, dzięki któremu można zobaczyć na ile potężne są poszczególne Państwa, oraz jak zmieniał się ich wpływ i znaczenie w ostatnich dekadach. Jednym z takich elementów jest interaktywna mapa, na której moc poszczególnych krajów oznaczono kolorami od białego (najniższe wartości) do niebieskiego (największe wartości). Wybierając kolejne lata na własne oczy możemy zobaczyć jak zmieniają się barwy na mapie, np. jak z biegiem lat USA traci pozycję hegemona, ustępując coraz silniejszym Chinom i Rosji.

Raport, oprócz informacji o mocy państw i zmianach w układzie sił na świecie, zawiera również dane pokazujące znaczenie Unii Europejskiej. By wyjaśnić wpływ i role UE w budowaniu silnej pozycji krajów członkowskich na arenie międzynarodowej, interaktywne mapy dają możliwość oglądania zmian na niej zachodzących w dwóch wariantach: z krajami UE zgrupowanymi w jeden obszar, oraz widocznymi jako pojedyncze państwa. Pozwala to dostrzec jak osłabiona pozycja krajów starego kontynentu zyskuje na sile dzięki zjednoczeniu wspólnotowemu.