Autorzy

Piotr Arak
Piotr Arak –– menadżer w Deloitte Polska. Do czerwca 2017 r. główny badacz w Polityka Insight. Felietonista serwisu ObserwatorFinansowy.pl. Pracował w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był doradcą ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego, współpracował z Freedom House, Instytutem Badań Strukturalnych i wieloma innymi organizacjami pozarządowymi. Pisze doktorat z pomiaru jakości życia na Uniwersytecie Warszawskim, absolwent polityki społecznej i metod statystycznych na tej samej uczelni. Student MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim.

Grzegorz Lewicki
Grzegorz Lewicki — filozof, analityk stosunków międzynarodowych, autor kilkuset publikacji prasowych na tematy naukowe i międzynarodowe, były szef działu nauka w tygodniku Wprost i redaktor magazynu Pressje. Autor wykładów TEDx na temat złożoności społecznej, ekspert Fundacji Pułaskiego i alumn Goodenough College. Absolwent filozofii nauki w London School of Economics, gdzie otrzymał wyróżnienie za zastosowanie teorii gier w humanistyce, a także absolwent socjologii (Maastricht University) i stosunków międzynarodowych (Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera). Autor raportów dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz uczestnik projektów prognostycznych finansowanych przez Komisję Europejską. W 2008 obserwator międzynarodowy obrad Komisji ONZ ds. Rozwoju Społecznego w Nowym Jorku. Wydał m.in. monografię „Nadchodzi nowy proletariat! Cywilizacja helleńska a zachodnia według Arnolda Toynbee’ego” (2012) oraz zredagował dwujęzyczną antologię „Miasta w nowym średniowieczu” (2016), która rozwija neomediewalizm jako narzędzie prognostyki. Obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim kończy doktorat z filozofii na temat ewolucji złożoności społecznej i organizacyjnej w wielkich systemach cywilizacyjnych. Kontakt: greglewicki.com

Autorzy chcieliby podziękować za konsultację Annie Wojciuk i pomoc Krzysztofowi Kutwie.

Autorzy: Piotr Arak, Grzegorz Lewicki
Redakcja: Łukasz Lipiński, Anna Radwan
Tłumaczenie na język angielski: Krzysztof Borowski
Korekta: Wioletta Wichrowska
Projekty graficzne projektu: Frycz i Wicha
Przygotowanie strony internetowej: Spacewise
Wydawca: Instytut Europa / In.Europa

© Instytut Europa / In.Europa