Miary mocy

Istnieje wiele wskaźników siły (także: mocy, potęgi, potencjału1) państwa, koncentrujących się na różnych wymiarach—niektóre próbują mierzyć siłę wielowymiarowo, inne koncentrują się raczej na poszczególnych aspektach, np. militarnych, ekonomicznych czy kulturowych. W większości globalnych rankingów Polska mieści się w pierwszej trzydziestce, można więc powiedzieć, że w wymiarze globalnym należy do elitarnego grona 20 proc. najsilniejszych państw. Poniżej omawiany niektóre dostępne wskaźniki.


  1. Na użytek niniejszej publikacji wszystkie te pojęcia traktujemy jako synonimiczne, co odzwierciedla też tytuł raportu, zawierający zarówno słowo “moc”, jak i “siła”.