Co mówią o Polsce dotychczasowe wskaźniki?

Powyższy przegląd istniejących wskaźników nie aspiruje do kompletności. Jego celem było raczej pokazanie sposobów, w jaki różne indeksy próbują zmierzyć moc państw. W wielkim skrócie, z analizy powyższych wskaźników można sformułować wniosek dla Polski: to kraj teoretycznie silny, ale w praktyce relatywnie słaby.

W wymiarze globalnym w opisanych wskaźnikach Polska plasuje się na pozycjach od 16. do 29.1, zdobywając miejsce wśród jednej piątej lub jednej czwartej najsilniejszych państw świata. Jednak w wymiarze lokalnym jest dużo gorzej. Najbliższymi sąsiadami Polski są bowiem kraje, które w tych samych rankingach znajdują się w pierwszej dziesiątce (Niemcy), a nawet trójce (Rosja). To z nimi, jako centrami grawitacyjnymi stosunków międzynarodowych w regionie, powinna porównywać się Polska, analizując swoją relatywną siłę i słabość. Choć zatem Polska to w skali globalnej silny kraj, nie należy do najsilniejszych. W porównaniu z siłą swoich wpływowych sąsiadów jest krajem dość słabym.


  1. Nie bierzemy pod uwagę Cybersecurity Index, który ma tylko 29 miejsc rankingowych i dopuszcza miejsca ex aequo.