Partnerzy

Index Mocy Państw In.Europa powstał we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.
Fundacja Konrada Adenauera

Patronat Honorowy nad prezentacją Ideksu Mocy Państw objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Publikacja powstała przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.