Pomiar mocy państw

Moc państwa na arenie międzynarodowej nie jest łatwa do opisania. Jak pokazuje przegląd istniejących koncepcji, jest wiele narzędzi, które mogą być do tego wykorzystane. W niniejszej pracy chcemy zebrać dane najlepiej opisujące moc i siłę oddziaływania danego społeczeństwa, gospodarki i wojska począwszy od ostatniego dużego przemodelowania światowego porządku z lat 90., czyli upadku ZSRR. Mierniki, które zbieraliśmy, a potem poddaliśmy analizie statystycznej, musiały umożliwiać pomiar od 1991 do 2016 r.