Kapitał jest w Chinach i Europie. UE może być światowym liderem

Wyniki subindeksu kapitału ekonomicznego (na który składają się wielkość PKB danego kraju, przeciętny rating oraz liczba bogaczy mieszkających w danym kraju) są znacząco różne od wyników ogólnego indeksu mocy. Pod względem kapitału pierwsze na świecie są Chiny—uzyskały 16,83 pkt. Drugie są USA—13,66 pkt, trzecie Indie—6,61 pkt, a czwarte Niemcy—3,65 pkt. Japonia jest dopiero piąta, a Rosja szósta.

Indeks kapitału w latach 1991-2016

Źródło: Opracowanie własne

Polska w tej kategorii jest 24. krajem świata, wyprzedzając m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwajcarię, Szwecję i Belgię. Przed nami jest Iran (20. miejsce) i Turcja (15.). Najmniejszą siłę gospodarczą mają na świecie Korea Północna (168. i ostatnie miejsce), Mikronezja, Komory, Antigua i Barbuda i Gwinea Bissau. Węgry mają dopiero 58. pozycję, a Czechy 48.

30 krajów z najwyższym wynikiem indeksu kapitału w 2016 r. oraz potencjał Unii Europejskiej [pkt]

Źródło: Opracowanie własne

Unia Europejska, gdyby tylko była bardziej zwartym podmiotem, dysponowałaby największym kapitałem na świecie—18,27 pkt. Problemem jednoczącej się Europy jest dziś jednak jej spadający udział w podziale światowego majątku. Jeszcze w 1991 r. członkami UE było zaledwie 12. państw, ale gdyby traktować je jako monolit, to ich potencjał ekonomiczny wynosiłby 23,2 pkt, co i tak daje wynik lepszy niż USA (19,5 pkt) oraz Chiny, których niewielka ówcześnie waga ekonomiczna (3,48 pkt) była wtedy mniejsza niż waga ekonomiczna Japonii dzisiaj.

W latach 1991–2016 najbardziej pod względem kapitału zyskały Chiny—ich wskaźnik ekonomiczny zwiększył się aż o 12,89 pkt. Z kolei miernik USA spadł o 5,84 pkt. W tej kategorii kluczowe były ostatnie lata, w których w Chinach zaczęły się pojawiać “nowe pieniądze” i wyłonili się nowi miliarderzy szturmujący listę najbogatszych globu. Jeszcze w 2015 r. USA mogły liczyć na 15,89 pkt potencjału ekonomicznego, a Chiny na 15,24. W kolejnych latach potencjał ekonomiczny Chin będzie gwałtownie rósł.

Innym krajem, który także zanotował wysoki wzrost, były Indie—3,7 pkt. Udział w bogactwie świata powiększył się też w krajach takich jak Indonezja, Irak, Turcja, Nigeria, Katar i Wietnam. W Polsce wzrósł on o 0,21 pkt (co dało Polsce 13. miejsce pod względem dynamiki wzrostu w badanym okresie). Z naszego regionu porównywalny wzrost zanotowała tylko Serbia—o 0,13 pkt.

Z kolei w przypadku Rosji wskaźnik kapitału spadł w ostatnim ćwierćwieczu o 1,21 pkt. Co ciekawe, wskaźnik ten spadł w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat w prawie jednej trzeciej badanych państw (głównie rozwiniętych), co wskazuje na dokonujące się na świecie przetasowanie gospodarcze.