Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce Index Mocy Państw 2017. Autorzy zgromadzili imponującą ilość danych z 168 państw, z których możemy wyczytać globalne tendencje od 1989 roku do dziś.

Index Mocy Państw to doskonały punkt wyjścia do dyskusji o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, przyszłości Unii Europejskiej i świata. Index daje konkretne wskazówki dotyczące polityki bezpieczeństwa, dyplomacji, obronności i kultury.

Życzę Państwu ciekawej lektury,
Anna Radwan
Prezes In.Europa

Podziękowania

Projekt Index Mocy Państw to przede wszystkim dzieło autorów: Piotra Araka i Grzegorza Lewickiego, którym dziękuję za pomysł, wytrwałość i skrupulatność.

Słowa podziękowania kieruję także do osób, które zaangażowały się w nową inicjatywę In.Europa: Łukasz Lipiński, Jerzy Smoliński, Andrzej Faryna, Tomek Frycz, Marcin Wicha, Aleksandra Żebrowska—dziękuję!

Za wyrazy zaufania i wsparcia szczególne podziękowania kieruje do pracowników Fundacji Konrada Adenuaera w Polsce i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.