Wprowadzenie

Po co tworzyć w 2017 r. wskaźnik mocy państw? Na ile podobne wskaźniki są miarodajne i do czego się przydają? Czy mierzą coś więcej niż wyobrażenia autorów? Tych pytań nie da się uniknąć, jeśli chcemy zająć się oceną tak wielowątkowego zjawiska, jakim jest siła państwa.